Wifi Marketing

Là kênh quảng bá thương hiệu mạnh mẽ với tỉ lệ xem quảng cáo lên đến 100%

40-60%

Tỉ lệ click

7 Triệu

Lượt người/ tháng khối lương khách hàng khổng lồ

71,4%

Người dùng Việt Nam sử dụng Free Wifi Internet