Chat Bot

Chatbot là sự kết hợp của trí thông minh nhân tạo (AI) cùng phần mềm xử lí ngôn ngữ tự nhiên (NLP), thay thế con người thực hiện các đoạn hội thoại

80%

Doanh nghiệp đang sử dụng Chatbot

45%

Khách hàng có đánh giá tích cực về Chatbot cho dịch vụ chăm sóc khách hàng

100,000

Số bots của Facebook Mesenger(24/7)